Описание

Балопресите на фирма SIPMA са с много високо качество и осигуряват висока степен на пресоване и голяма производителност. Подбирачът е с ширина 178 см, сечението на балата е 46х40 см, а дължината се регулира от 30 до 130 см. Могат да бъдат оборудвани с устройство за товарене на балите в ремарке (улук).

Технически характеристики

  • Ширина на подбирача: 178 см
  • Сечение на балата: 46х40 см