Описание

Италианските торачки AGREX са изключително прецизни при работа и са лесни за настройка. Обемите на бункерите са 800, 1000, 1200, 1500, 2000 и 3000 л. Работните ширини са от 12 до 36 м. Торачките могат да бъдат оборудвани с компютър, който поддържа нормата на разпръскване една и съща, независимо от скоростта.

НОВО: торачки AGREX със система KYLOSYSTEM

Торачките от този модел разполагат с интегрирана претегляща система, която е вградена на двойна рама. Нормата на торене се поддържа от компютър.

Предимства:

  • операторът във всеки момент знае точно колко тор остава и за каква площ;
  • претеглянето се извършва on-line и ако е необходимо автоматично се внася корекция на компютъра на всеки 30 секунди;
  • нормата на торене се запазва една и съща, независимо от скоростта и спецификата на торовете;
  • при зареждане на торачката с тор не е необходимо да се задава ръчно на компютъра количеството тор, тъй като системата автоматично го претегля.

Технически характеристики

  • Обем на бункери: 800- 1000- 1200- 1500- 2000 и 3000 л
  • Работни ширини: от 12 до 36 м