Описание

Машината е предназначена за предпосевно третиране семената на зърнени култури с водни разтвори или суспензии на фунгциди. Обработката на семената става в специален пнек за обеззаразяване. Дозаторът на работна течност осигурява точно и равномерно подаване в процеса на работа. Подаването на семената към работни органи става механизирано, чрез отделен пнек. Работата на самохода се управлява от специален датчик, обезпечаващ автоматичното предвижване на машината в склада. Обеззаразителят е малогабаритен, с висока маневреност, подходящ е за малки и средни стопанства.

Технически характеристики

  • Производителност: 2-5 т/ч
  • Максимална височина на разтоварване: 1,35 м
  • Обем на резервоара: 50 л
  • Дозиране на разтвора: 0,3-1,0 л/мин
  • Необходима мощност: 2,2 кВт
  • Габаритни размери в работно положение: 2,35х1,57х1,51 м
  • Тегло: 245 кг