Описание

Машините са предназначени за обвиване на рулонни бали с диаметър от 120 до 150 см и ширина до 125 см. Допустимата маса на балите е до 1000 кс. Обвиващата лента може да бъде с ширина 50 или 70 см. Отрязването на лентата става чрез хидравличен механизъм. Важно предимство на машината е, че са самонатоварващи и саморазтоварващи и няма нужда от втори трактор.

Технически характеристики

  • Диаметър на рулонни бали: от 120 до 150 см
  • Ширина на рулонни бали: до 125 см
  • Маса на рулонни бали: до 1000 кг
  • Ширина на обвиващата лента: 50 или 70 см