Технически характеристики

  • Работна ширина: 6/7/8/10/12 м
  • Тип: навесен (6/7/8 м) и прикачен (10 и 12 м)
  • Работна дълбочина: от 3 до 12 см
  • Производителност: 60-72 дк/ч (6 м); 70-84 дк/ч (7 м); 80-96 дк/ч (8 м); 100-120 дк/ч (10 м); 120-144 дк/ч (12 м)
  • Работна скорост: от 10 до 12 км/ч
  • Необходима мощност: 160 / 180 / 220 / 280 / 320 к.с.
  • Тегло: 2450 / 2720 / 3250 / 6300 / 8500 кг