Описание

Прикачните силажокомбайни CELMAK са изключително ефективни машини и могат да бъдат еднороторни и двуроторни, съответно двуредови и триредови. Използват се за силажиране на царевица и зелена маса. Еднороторният силажокомбайн се агрегатира с трактор 100-110 к.с. и има производителност 40-50 т/ч, а двуроторният със 175-200 к.с. трактор и има производителност 70-80 т/ч.

Технически характеристики

  • Производителност на еднороторен: 40-50 т/ч
  • Производителност на двуроторен: 70-80 т/ч