Описание

Самонатоварващата се платформа е ефективен и удобен начин за натоварване и превоз на рулонни бали от полето до мястото им на съхранение. Товаренето на балите става плавно и леко чрез събирателно-натоварващо устройство, което се управлява хидравлично от трактора. Тегличът на платформата е хидравлинчо управляем, което позолява ледно подхождане към балите, без излишни маневри. Разтоварването става чрез наклоняване на платформата назад и съкращава времето до минимум при превоза. Товароподемността е 7000 кг, като могат да се натоварят 12 бали в размери ø1200х1200 мм.

Технически характеристики

  • Товароподемност: 7000 кг