Описание

Фирма LMR Azene е производител на тороразсхвърлящи ремаркета – едноосни, двуосни и триосни, за оборски и за птичи тор. Товароподемността им е от 5 т до 20 т, а разхвърлянето на тора става с два или четири вертикални битера или с два хоризонтални битера и с два диска. Някои модели тороразсхвърлящи ремаркета могат с допълнителна комплектация лесно да се преоборудват за превоз на силаж.

Техничекси характеристики

  • Товароносимост: от 5 до 20 т